Λειτουργίες πίνακα ελέγχου REC :

1. Ενδείξεις λειτουργιών επίτοιχου.

2.  Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης.

3.  Ένδειξη λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης.

4. Ενδείξεις σφαλμάτων.

5.  Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας.

6.  Υπενθύμιση προγραμματισμένης συντήρησης.

7.  Ενδείξεις λειτουργιών θερμό-ρύθμισης (αντιστάθμιση).

8. Ιστορικό σφαλμάτων.

Ο πίνακας RECμπορεί να χρησιμοποιηθεί ως :

1)  Θερμοστάτης χώρου. Ο πίνακας ελέγχει την θερμοκρασία του χώρου ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη.

2)  Χρονικός θερμοστάτης. Με αυτή την λειτουργία μας δίνεται η δυνατότητα αυτόματου εβδομαδιαίου προγραμματισμού της θέρμανσης της οικίας.

3)  Όργανο αντιστάθμισης. Σε αυτή την λειτουργία, με την συνεργασία αισθητηρίου περιβάλλοντος, προσαρμόζει την λειτουργία του ο επίτοιχος λέβητας ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν.

Πίνακας ελέγχου REC 08