Σειρά 40 H 5

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 H είναι κατάλληλοι για χρήση σε εστίες εστιατορίων,  ξενοδοχείων κ.λ.π. Έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της ισχύος λειτουργίας τους, μέσω ενός διακόπτη (δύο βαθμίδες), τοποθετημένου στο ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα του καυστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 H είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες     E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EECκαι απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν  συσκευαστούν.

Τύπος Ισχύς KW  
H5 21 65 kW

 

Προσπέκτους για τον ειδικό καυστήρα 40 H

Σειρά 40 H 5

Τύπος A B C D E F G
H5 233 272 107 238 89 180 37

 

Σειρά 40 H 5