Σειρά 40 ΗS 5

Οι καυστήρες της σειράς  RIELLO 40 HS φέρουν ανοξείδωτο προστατευτικό κάλυμμα και είναι κατάλληλοι για εστίες εστιατορίων και ξενοδοχείων  με δυνατότητα ελέγχου της ισχύος του καυστήρα με τη χρήση ενός διακόπτη ελέγχου, προσβάσιμου στο κάλυμμα του καυστήρα.

Στην τιμή του καυστήρα συμπεριλαμβάνεται και η γραμμή αερίου (GAS TRAIN).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 HS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN676 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/ΕΕC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Τύπος Ισχύς KW  
HS 5  12 / 23 58 kW

 

Σειρά 40 ΗS 5

Σειρά 40 ΗS 5