Σειρά GI / EMME

Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME είναι κατάλληλοι για ,οποιαδήποτε χρήση σε πιεστικούς ή μη  πιεστικούς λέβητες ,μεγάλης ισχύος.

Οι καυστήρες της σειράς  GI / EMME διαθέτουν δυο κινητήρες (μοτέρ), ένα για την παροχή του πετρελαίου (αντλία) και ένα για την παροχή του αέρα (ανεμιστήρα). Έτσι η αντλία του πετρελαίου δεν περιστρέφεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καυστήρα με αέριο καύσιμο με αποτέλεσμα την παράταση της ζωής της αντλίας, καθώς και την αποφυγή κυκλοφορούντος πετρελαίου για ακόμα μεγαλύτερη ενεργητική ασφάλεια.

Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή Yγραέριο. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού διακόπτη τριών θέσεων (DIESEL-OFF-GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς GI/ EMME είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN267, EN676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EECκαι GAS90/396/EEC.

Τύπος Ισχύς
GI/EMME 300 107 / 175 – 332 kW
GI/EMME 400 116 / 232 – 465 kW
GI/EMME 600 174 / 348 – 665 kW
GI/EMME 900 250 / 525 – 922 kW

 

Προσπέκτους σειράς GI/EMME