Τα μοντέλα είναι: CLIMACIAT® AIRTECHTM με 9 διαθέσιμα μεγέθη CLIMACIAT® AIRCLEANTM με 9 διαθέσιμα μεγέθη CLIMACIAT® AIRACCESS με 9 διαθέσιμα μεγέθη Ρυθμοί ροής αέρα από 1 000 έως 30 000 m3/h Η σειρά CLIMACIAT® έχει σχεδιαστεί για τον τομέα των υπηρεσιών, τη βιομηχανία και...
      ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ