Αρχική ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ Μεικτής Καύσης

Μεικτής Καύσης

Σειρά Gulliver BS και RS5

Οι μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS (χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, Low Nox) & RS είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για...

Σειρά 40 D

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 D είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε παραγωγική ή ελαφρά βιομηχανική χρήση όπως φούρνους και αερολέβητες και φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ...

Σειρά RLS

Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Οι καυστήρες...

Σειρά GI / EMME

Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME είναι κατάλληλοι για ,οποιαδήποτε χρήση σε πιεστικούς ή μη  πιεστικούς λέβητες ,μεγάλης ισχύος. Οι καυστήρες της σειράς  GI...

Σειρά RLS /M MX

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX είναι διβάθμιας λειτουργίας για το πετρέλαιο, ενώ για το αέριο διβάθμιας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη  χρήση...

Σειρά RS/M BLU

Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU είναι χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, καλύπτοντας τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου LRV-92. Οι καυστήρες της σειράς...

Σειρά Gulliver BS/M

Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS/Μ, προοδευτικής ή αναλογικής λειτουργίας, είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low Nox),...