Σειρά 40 D

kafstires-monovathmias-meiktis-kafsis-40d

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 D είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε παραγωγική ή ελαφρά βιομηχανική χρήση. Όπως φούρνους και αερολέβητες και φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως.
Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή υγραέριο.
Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού μπουτόν τριών θέσεων
(DIESEL – OFF – GAS).

Σειρά 40 D

Οι καυστήρες της σειράς είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 676, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Περιοχές λειτουργίας

Σειρά 40 D


Γραμμές αερίου Dungs

Σειρά 40 D

Επιλέξτε την κατάλληλη γραμμή αερίου GAS TRAIN ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου (Φ.Α. ή υγραερίου) και τη διαθέσιμη πίεση παροχέτευσής του, συμβουλευόμενοι τα σχετικά διαγράμματα. Όλες οι γραμμές αερίου είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι κατάλληλες για να συνδεθούν με τους καυστήρες της σειράς RIELLO 40 D.

Περιλαμβάνουν: βαλβίδα λειτουργίας δύο ρυθμίσεων, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο.
ΜΒD: Γραμμή αερίου MULTIBLOC.
Oι MULTIBLOC γραμμές αερίου (MBD ) δέχονται μέγιστη πίεση εισόδου αερίου: 360 mbar.
CT : Συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων.
Εάν κρίνεται απαραίτητο διατίθεται και χωριστά συσκευή ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων

Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης

Για φυσικό αέριο χαμηλής πίεσης (20 mbar) επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό καυστήρα – γραμμής αερίου, σύμφωνα με τον πίνακα.

Σειρά 40 D