Σειρά 40 D

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 D είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε παραγωγική ή ελαφρά βιομηχανική χρήση όπως φούρνους και αερολέβητες και φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως.

Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή υγραέριο.

Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού μπουτόν τριών θέσεων (DIESEL – OFF – GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς  RIELLO 40 D  είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN676, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS90/396/EEC,.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 98/37/EECκαι απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Τύπος Ισχύς
D 8 35 – 100 kW
D 10 80 – 197 kW

 

Σειρά 40 D

ΤΥΠΟΣ A D E F H I M Z
D8 305 262 360 100 100 204  3/4 x
D17 350 298 402 120 120 230  3/4 x

 

Σειρά 40 D