Αρχική Μεικτής Καύσης Αναλογικής Λειτουργίας

Αναλογικής Λειτουργίας

Σειρά RLS /M MX

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX είναι διβάθμιας λειτουργίας για το πετρέλαιο, ενώ για το αέριο διβάθμιας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη  χρήση...

Σειρά RS/M BLU

Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU είναι χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, καλύπτοντας τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου LRV-92. Οι καυστήρες της σειράς...

Σειρά Gulliver BS/M

Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS/Μ, προοδευτικής ή αναλογικής λειτουργίας, είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low Nox),...