Αρχική Αντλίες Θερμότητας Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης

Το μοντέλο NexAqua του οίκου Riello είναι ειδικά σχεδιασμένο ως η λύση για παραγωγή ΖΝΧ σε οικιακές εφαρμογές. Η μονάδα αποτελείται από μια mini αντλία θερμότητας και ένα δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ. Η mini αντλία θερμότητας, τοποθετημένη στο άνω μέρος του...
Το μοντέλο NexPro 300 είναι η λύση του οίκου Riello για να βελτιώσει την παραγωγή ΖΝΧ. Αυτή η μονάδα αποτελείται κυρίως από μια mini αντλία θερμότητας και ένα δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ. Η mini αντλία θερμότητας, τοποθετημένη στο άνω μέρος...