Μονοβάθμιας

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 D είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε παραγωγική ή ελαφρά βιομηχανική χρήση. Όπως φούρνους και αερολέβητες και φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως. Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή υγραέριο. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω...