Μαζούτ

Σειρά RS ΜΖ

Οι καυστήρες της σειράς RS (LOW Emission Class II) καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 70 έως 550 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού...

Σειρά Gulliver BS/D και RS/D

Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS/D (χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, LowNox) & RS/D είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, , κατάλληλοι για...

Σειρά 40 Ν

Οι Μονοβάθμιοι καυστήρες μαζούτ της σειράς Riello 40 Ν είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη ελαφριάς παραγωγικής, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης. Η...

Σειρά PRESS N

Οι Διβάθμιοι καυστήρες μαζούτ της σειράς Press Ν καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 171 έως 1140 kW, και είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη ελαφριάς...

Σειρά RS ΜΖ

Οι καυστήρες της σειράς RS (LOW Emission Class II) καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 70 έως 550 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού...

Σειρά Gulliver BS/D και RS/D

Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS/D (χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, LowNox) & RS/D είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, , κατάλληλοι για...