Μαζούτ

Οι Διβάθμιοι καυστήρες μαζούτ της σειράς Press Ν καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 171 έως 1140 kW, και είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη ελαφριάς ή μέσης παραγωγικής, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης. Η λειτουργία τους είναι διβάθμια και το σερβομοτέρ...