Σειρά PRESS N

Οι Διβάθμιοι καυστήρες μαζούτ της σειράς Press Ν καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 171 έως 1140 kW, και είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη ελαφριάς ή μέσης παραγωγικής, βιοτεχνικής ή βιομηχανικής χρήσης. Η λειτουργία τους είναι διβάθμια και το σερβομοτέρ ρυθμίζει αυτόματα το άνοιγμα του τάμπερ αέρα, για την προσαγωγή σωστής ποσότητας αέρα και στις δύο βαθμίδες.

Οι καυστήρες είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει τη λειτουργία και κάνει διάγνωση για τις αιτίες των σφαλμάτων. Η κεφαλή καύσης, που μπορεί να ρυθμιστεί βάση της ζητούμενης απόδοσης, επιτρέπει την μέγιστη απόδοση εξασφαλίζοντας την καλή και οικονομική λειτουργία, και διατίθεται σε δύο διαφορετικά μήκη, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.

Οι βασικοί καυστήρες της σειράς χρησιμοποιούν μαζούτ ιξώδους 70 Ε, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν και με μαζούτ υψηλότερου ιξώδους, με την χρήση ειδικού θερμαντικού κιτ.

Η εύκολη συντήρηση του μηχανήματος επιτυγχάνεται με το σύστημα της ράβδου ολίσθησης, το οποίο επιτρέπει επίσης την εύκολη πρόσβαση στα βασικά εξαρτήματα του καυστήρα και στην κεφαλή καύσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς PRESSN είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, και L.V.73/23/EEC.

Τύπος Ισχύς
PRESS 45 N 118 / 205 – 513 kW
PRESS 60 N 130 / 342 – 684 kW
PRESS 100 N 214 / 490 – 1.140 kW