Αρχική ΠΡΟΪΟΝΤΑ Καυστήρες

Καυστήρες

Η Riello κατασκευάζει καυστήρες υψηλής ποιότητας, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία τους. Προσφέρονται καυστήρες αερίου, καυστήρες πετρελαίου και καυστήρες μαζούτ στα κατάλληλα μεγέθη, ώστε να ταιριάζουν με τους λέβητες αερίου, αλλά και με μειωμένες ηχητικές εκπομπές. Οι καυστήρες φυσικού αερίου Riello εξασφαλίζουν μειωμένες εκπομπές ρύπων, ενώ λειτουργούν και ως καυστήρες υγραερίου, καθώς υποστηρίζουν τόσο την εφαρμογή φυσικού αερίου όσο και υγραερίου. Οι καυστήρες μεικτής καύσης προσφέρονται για το συνδυασμό διαφορετικών καυσίμων. Οι καυστήρες βιομηχανικών εφαρμογών καλύπτουν όλα τα είδη καυσίμων, ενώ διατίθενται σε πολλούς τύπους ισχύος. Οι καυστήρες ειδικών εφαρμογών Riello είναι πιστοποιημένοι, ακολουθώντας τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και τις οδηγίες, και αποτελούν την κατάλληλη λύση για ελαφριά βιομηχανική χρήση (π.χ. σε φούρνους) ή για εστίες επαγγελματικών χώρων, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.τ.λ.

Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε χρήση σε πιεστικούς ή μη λέβητες μεγάλης ισχύος. Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME διαθέτουν δύο κινητήρες, ένα για την παροχή του πετρελαίου και ένα για την...
Οι καυστήρες της σειράς RLS/M MX καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 350 έως 1840 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Η λειτουργία τους είναι διβάθμια με το...
Οι καυστήρες της σειράς RLS καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 163 έως 1395 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Η λειτουργία τους είναι διβάθμια. Οι καυστήρες είναι...
Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU είναι χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, καλύπτοντας τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου LRV-92. Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU  είναι διβαθμίας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη χρήση ενόςελεγκτή ισχύος P.I.D.) πλήρως...
Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS/Μ, προοδευτικής ή αναλογικής λειτουργίας, είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου (Low Nox), κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σχετικά με την μείωση...
Οι καυστήρες της σειράς RS (LOW Emission Class II) καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 70 έως 550 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Η λειτουργία τους είναι Μονοβάθμια...
Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS/D (χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, LowNox) & RS/D είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, , κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σχετικά με την μείωση εκπομπών ρύπων....
Οι καυστήρες της σειράς RS καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 290 έως 2290 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Η λειτουργία τους είναι διβάθμια προοδευτική. Οι καυστήρες είναι...
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ Οι καυστήρες διαιρούμενου τύπου αποτελούνται από ξεχωριστά κομμάτια, δηλαδή από το κεφαλή καύσης, τον ανεμιστήρα, τον ηλεκτρονικό πίνακα έλεγχου , το συγκρότημα προθέρμανσης, αν πρόκειται για καύση με μαζούτ, και τη γραμμή αερίου (gastrain) για τους καυστήρες αερίου...
Οι μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Riello 40 FS είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη ελαφριάς βιομηχανικής χρήσης, όπως φούρνοι ή αερολέβητες. Η σειρά καυστήρων Riello 40 FS διατίθεται σε πέντε διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από...