ΣΕΙΡΑ GI/EMME

kafstires-meiktis-kafsis-analogikis-leitourgias-gi-emme

Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε χρήση σε πιεστικούς ή μη λέβητες μεγάλης ισχύος. Οι καυστήρες της σειράς GI / EMME διαθέτουν δύο κινητήρες, ένα για την παροχή του πετρελαίου και ένα για την παροχή του αέρα καύσης. Έτσι η αντλία του πετρελαίου δεν περιστρέφεται κατά την διάρκεια της λειτουργίας του καυστήρα με αέριο καύσιμο με αποτέλεσμα την παράταση της ζωής της αντλίας, καθώς και την αποφυγή κυκλοφορούντος πετρελαίου για ακόμα μεγαλύτερη ενεργητική ασφάλεια.
Χρησιμοποιούμενα καύσιμα : Πετρέλαιο / Φ.Α. ή LPG. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού διακόπτη τριών θέσεων (DIESEL-OFF-GAS).

ΣΕΙΡΑ GI/EMME

Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, EN 676, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, GAS 90/396/EEC, μηχανών 98/37/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

ΣΕΙΡΑ GI/EMME


Γραμμές αερίου Dungs

ΣΕΙΡΑ GI/EMME

Επιλέξτε την κατάλληλη γραμμή αερίου GAS TRAIN ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου (Φ.Α. ή υγραερίου) και τη διαθέσιμη πίεση παροχέτευσής του, συμβουλευόμενοι τα σχετικά διαγράμματα. Όλες οι γραμμές αερίου είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι κατάλληλες για να συνδεθούν με τους καυστήρες της σειράς GI / EMME.
Περιλαμβάνουν: βαλβίδα λειτουργίας δύο ρυθμίσεων, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή
πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο.
ΜΒD: Γραμμή αερίου MULTIBLOC.
Oι MULTIBLOC γραμμές αερίου (MBD ) δέχονται μέγιστη πίεση εισόδου αερίου: 360 mbar.
CT : Συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων.
Εάν κρίνεται απαραίτη το διατίθεται κ αι χωριστά συσκευή ελέγχου στεγανότητας των
βαλβίδων

Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης
Για ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ χαμηλής πίεσης ( 20 mbar ) επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό καυστήρα-γραμμής αερίου, για ισχύ έως 660 kW, σύμφωνα με τον πίνακα.
*: Στην τιμή περιλαμβάνεται έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200 KW

ΣΕΙΡΑ GI/EMME
Για παροχή Φ.Α. μεγαλύτερης των 20 mbar επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της Caloria Α.Β.Ε.Ε. για την κατάλληλη επιλογή γραμμής αερίου.