ΛΕΒΗΤΕΣ

Πίνακας ελέγχου REC 08

Λειτουργίες πίνακα ελέγχου REC : 1. Ενδείξεις λειτουργιών επίτοιχου. 2.  Ένδειξη λειτουργίας θέρμανσης. 3.  Ένδειξη λειτουργίας ζεστού νερού χρήσης. 4. Ενδείξεις σφαλμάτων. 5.  Εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας. 6.  Υπενθύμιση προγραμματισμένης...

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΛΕΒΗΤΕΣ