CONDEXA HPR

CONDEXA HPR

 

 

 

 

 

 

 

Το Condexa HPR είναι το επίτοιχο σύστημα συμπύκνωσης, του οποίου ο σχεδιασμός αποτελεί το δυνατό σημείο του.

Ο πρωτεύων ανοξείδωτος οριζόντιος εναλλάκτης θερμότητας, με θάλαμο καύσης εμπρόσθιας πρόσβασης εξασφαλίζει υψηλές επιδόσεις όσον αφορά την απόδοση και την αξιοπιστία μακροπρόθεσμα.

Η σειρά αποτελείται από 4 μοντέλα σε λειτουργία θέρμανση από 34,9 έως 70kW.

Το Condexa HPR μπορεί να εγκατασταθεί σαν αυτόνομο, είτε σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο σε μερικώς προστατευμένο περιβάλλον. Επιπλέον, σε συστοιχία μπορεί να εγκατασταθεί σε εσωτερικούς χώρους, με δυνατότητα τοποθέτησης έως και 4 μονάδων, τόσο σε εγκατάσταση «σε σειρά» όσο και «back to back».

Η διαχείριση της συστοιχίας διασφαλίζεται από το νέο ηλεκτρονικό σύστημα, εύκολο και φιλικό προς τον χρήστη, καθώς επιτρέπει τη διαχείριση και την παραμετροποίηση έως 4 μονάδων σε συστοιχία, καθώς επίσης την διαχείριση έως 6 ανεξάρτητων ζωνών.

CONDEXA HPR

Επίσης το Condexa HPR χαρακτηρίζεται από :

  • Σχεδιασμένο για λειτουργία με φυσικό αέριο, υγραέριο αλλά και έως και 20% μίγματος υδρογόνου.
  • Εύκολη εγκατάσταση με δυνατότητα μέγιστης ισχύος έως 280KW.
  • Ευρύ φάσμα αξεσουάρ για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση τόσο ενός αυτονόμου συστήματος όσο και της συστοιχίας, είτε «σε σειρά» είτε σε «back to back» εγκατάστασης.
  • Χαμηλές εκπομπές ρύπων, κλάση 6 (DIN EN 15502).
  • Ενσωματωμένος κυκλοφορητής με υψηλό μανομετρικό και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
  • Σχέση διαμόρφωσης 1:8 σε αυτόνομη εγκατάσταση και έως 1:32 σε εγκατάσταση συστοιχίας.
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 5 b

CONDEXA HPR

CONDEXA HPRCONDEXA HPRCONDEXA HPR


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ HPR 35

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ HPR 45

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ HPR 55

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ HPR 70


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ HPR 35

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ HPR 45

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ HPR 55

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ HPR 70