ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Η εταιρία CALORIA ABEE,  ηγέτης στον τομέα της θέρμανσης,  λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να προσλάβει στην έδρα της στο Κορωπί, Αττικής

 Τεχνικό Υποστήριξης Συστημάτων Θέρμανσης

 Αρμοδιότητες :

 • Παροχή τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες.
 • Τεχνική υποστήριξη προϊόντων θέρμανσης και κλιματισμού σε εγκαταστάσεις.

Προσόντα :

 • Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε. / Τεχνικός αερίων καυσίμων ή πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία σε εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου – θέρμανσης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint).
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Οργανωτικό πνεύμα.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Αποδοχές αναλόγως προσόντων.
 • Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Πρόσθετη ιατρική κάλυψη.