CONDEXA PRO

CONDEXA PRO
CONDEXA PRO

  • Συμμορφώνεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2009/125/EC
  • Λέβητες συμπύκνωσης για εσωτερική χρήση (ή και εξωτερική με την χρήση ενός προαιρετικού ΚΙΤ)
  • Δυνατότητα συστοιχίας έως 1120
  • Αρθρωτός σχεδιασμός για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
  • Χαμηλές εκπομπές NOx – κλάση 6 (DIN EN 15502

CONDEXA PRO

Οι λέβητες Condexa PRO είναι η νέα πρόταση του οίκου Riello στα συστήματα επίτοιχων λεβήτων διαμόρφωσης συμπύκνωσης, με υψηλό βαθμό απόδοσης και λειτουργία υψηλού επιπέδου, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, με δυνατότητα εγκατάστασης σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, με ανοικτό ή κλειστό θάλαμο καύσης και λειτουργία είτε με έναν μόνο λέβητα είτε με λέβητες σε συστοιχία έως 1120 kW.

Η σειρά αποτελείται από 8 μοντέλα με λέβητες από 35 έως 135 kW. Η αυτόνομη εγκατάσταση μπορεί να είναι εσωτερική ή εξωτερική. Η εφαρμογή σε συστοιχία μπορεί να είναι μόνο εσωτερική.

Ο κυκλοφορητής του πρωτεύοντος κυκλώματος, με κατάλληλη ρύθμιση, επιτρέπει τη λειτουργία με σταθερή Δt, μειώνοντας το χρόνο ρύθμισης του συστήματος και μεγιστοποιώντας τη συμπύκνωση. Χάρη στην ενσωματωμένη λογική ελέγχου, κάθε λέβητας μπορεί να λειτουργήσει ως διαχειριστής ή εξαρτημένος στην λειτουργία σε συστοιχία (ίδιος κωδικός προϊόντος). Οι ηλεκτρονικοί πίνακες προσφέρουν επίσης τη δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω εισόδου 0-10V ή με το πρωτόκολλο Mod bus, μέσω προαιρετικού ΚΙΤ.  Με συγκεκριμένα εξαρτήματα είναι επίσης δυνατή η διαχείριση έως 16 ζωνών καθώς και ο ταυτόχρονος έλεγχος δύο διαφορετικών κυκλωμάτων (προετοιμασία ΖΝΧ με απομακρυσμένη δεξαμενή αποθήκευσης και άμεση υψηλή θερμοκρασία). Εξωτερικό αισθητήριο, βάνα εκκένωσης , και kit LPG παρέχονται στον βασικό εξοπλισμό.

– Νέα σειρά λέβητα συμπύκνωσης, υψηλής ισχύος με αέριο, που μπορεί να εγκατασταθεί τόσο ως αυτόνομη όσο και ως συστοιχία.

– Νέος εναλλάκτης θερμότητας συμπύκνωσης από ανοξείδωτο ατσάλι.

– Πλήρης προανάμειξη καύσης και χαμηλές εκπομπές NOx : Κατηγορία 6 (UNI EN 15502).

– Διαθέσιμα υδραυλικά αξεσουάρ RIELLO για συστοιχία έως 1120 kW (Output Hi – 10 x Condexa PRO 115).

– Αναλογική λειτουργία και λειτουργία συστοιχίας.

– Αυτόματη αλληλουχία έναυσης καυστήρων με δυνατότητα αντιστροφής.

– Αυτόματη αλλαγή καλοκαιριού/ χειμώνα.

– Λειτουργία ‘Αντι-Λεγιονέλλα’.

CONDEXA PRO


CONDEXA PRO – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ

CONDEXA PRO

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ 70kW

Τεμ Κωδικός Περιγραφή
1 20151825 Condexa Pro 70 P
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20131897 Yδραυλικός διαχωριστής ΚΙΤ για μία μονάδα
1 20133102 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για ένα λέβητα (για αυτόνομο λέβητα)
1 20131899 ΚΙΤ Υδραυλικών συνδέσεων για μία μονάδα
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ 90kW

Τεμ Κωδικός Περιγραφή
1 20151826 Condexa Pro 90
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20125034 ΚΙΤ Αντλίας για CONDEXA PRO 90-100
1 20131897 Yδραυλικός διαχωριστής ΚΙΤ για μία μονάδα
1 20133102 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για ένα λέβητα (για αυτόνομο λέβητα)
1 20131899 ΚΙΤ Υδραυλικών συνδέσεων για μία μονάδα
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ 100kW

Τεμ Κωδικός Περιγραφή
1 20151827 Condexa Pro 100
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20125034 ΚΙΤ Αντλίας για CONDEXA PRO 90-100
1 20131897 Yδραυλικός διαχωριστής ΚΙΤ για μία μονάδα
1 20133102 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για ένα λέβητα (για αυτόνομο λέβητα)
1 20131899 ΚΙΤ Υδραυλικών συνδέσεων για μία μονάδα
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ 115kW

Τεμ Κωδικός Περιγραφή
1 20151828 Condexa Pro 115
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20125035 ΚΙΤ Αντλίας για CONDEXA PRO 115
1 20131897 Yδραυλικός διαχωριστής ΚΙΤ για μία μονάδα
1 20133102 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για ένα λέβητα (για αυτόνομο λέβητα)
1 20131899 ΚΙΤ Υδραυλικών συνδέσεων για μία μονάδα
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ 135kW
Τεμ Κωδικός Περιγραφή
1 20151829 Condexa Pro 135
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20125040 KIT αντλίας υψηλής τάσης CONDEXA PRO 150
1 20131897 Yδραυλικός διαχωριστής ΚΙΤ για μία μονάδα
1 20133102 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για ένα λέβητα (για αυτόνομο λέβητα)
1 20131899 ΚΙΤ Υδραυλικών συνδέσεων για μία μονάδα
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ 190kW

Τεμ Κωδικός Περιγραφή
2 20151828 Condexa Pro 115
2 20131267 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για κάθε λέβητα (για συστοιχία λεβήτων)
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20175714 Αισθητήριο πρωτεύοντος
1 20062338 Τερματικό συστοιχίας Ø 160 με έξοδο συμπυκνωμάτων
2 20131266 Αγωγός καυσαερίων Ø160 (για 1 λέβητα)
2 20125035 ΚΙΤ Αντλίας για CONDEXA PRO 115
2 20131124 Σωλήνες σύνδεσης με βάνες για CONDEXA PRO
1 20130220 Υδραυλικές συνδέσεις 3″ σωλήνα Ø80 + συνδεση με σωλήνα αερίου 2″ για 2 μηχανήματα (έως 485kW)
1 20070903 ΚΙΤ τυφλών φλαντζών 3″
1 20009467 Yδραυλικός διαχωριστής 5″ – έως 485kW (μπορεί να συνδεθεί με 3″)
1 20070910 Υδραυλική επέκταση 3″ ΚΙΤ ασφαλείας.
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ 220kW
Τεμ Κωδικός Περιγραφή
2 20151828 Condexa Pro 115
2 20131267 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για κάθε λέβητα (για συστοιχία λεβήτων)
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20175714 Αισθητήριο πρωτεύοντος
1 20062338 Τερματικό συστοιχίας Ø 160 με έξοδο συμπυκνωμάτων
2 20131266 Αγωγός καυσαερίων Ø160 (για 1 λέβητα)
2 20125035 ΚΙΤ Αντλίας για CONDEXA PRO 115
2 20131124 Σωλήνες σύνδεσης με βάνες για CONDEXA PRO
1 20130220 Υδραυλικές συνδέσεις 3″ σωλήνα Ø80 + συνδεση με σωλήνα αερίου 2″ για 2 μηχανήματα (έως 485kW)
1 20070903 ΚΙΤ τυφλών φλαντζών 3″
1 20009467 Yδραυλικός διαχωριστής 5″ – έως 485kW (μπορεί να συνδεθεί με 3″)
1 20070910 Υδραυλική επέκταση 3″ ΚΙΤ ασφαλείας.
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ 258kW
Τεμ Κωδικός Περιγραφή
2 20151829 Condexa Pro 135
2 20131267 ΚΙΤ Αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για κάθε λέβητα (για συστοιχία λεβήτων)
1 20132778 Αισθητήριο περιβάλλοντος
1 20175714 Αισθητήριο πρωτεύοντος
1 20062338 Τερματικό συστοιχίας Ø 160 με έξοδο συμπυκνωμάτων
2 20131266 Αγωγός καυσαερίων Ø160 (για 1 λέβητα)
2 20125040 KIT αντλίας υψηλής τάσης CONDEXA PRO 150
2 20131125 Σωλήνες σύνδεσης για Condexa 35-135
1 20130220 Υδραυλικές συνδέσεις 3″ σωλήνα Ø80 + συνδεση με σωλήνα αερίου 2″ για 2 μηχανήματα (έως 485kW)
1 20070903 ΚΙΤ τυφλών φλαντζών 3″
1 20009467 Yδραυλικός διαχωριστής 5″ – έως 485kW (μπορεί να συνδεθεί με 3″)
1 20070910 Υδραυλική επέκταση 3″ ΚΙΤ ασφαλείας.
1 1220599 Αισθητήριο για δευτερεύον κύκλωμα ή για δοχείο ΖΝΧ (εβαπτιζόμενο)
1 4031810 Εξουδετερωτής συμπυκνωμάτων HN2 (με ανλία) -έως 320kW

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ CONDEXA PRO

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ CONDEXA PRO NEO

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CONDEXA PRO NEO


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 35Ρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 50Ρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 57Ρ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 70Ρ


ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 35P

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 50P

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 57Ρ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 70Ρ


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ CONDEXA PRO