ΣΕΙΡΑ RLS

kafstires-divathmias-meiktis-kafsis-rls

Οι καυστήρες της σειράς RLS καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 163 έως 1395 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Η λειτουργία τους είναι διβάθμια. Οι καυστήρες είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου LED, ο οποίος υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα. Εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των ηχητικών εκπομπών με την χρήση ανεμιστήρα αντίστροφης καμπυλότητας και ενσωματωμένο υλικό ηχομόνωσης στο κύκλωμα αναρρόφησης αέρα. Η αναβαθμισμένη απόδοση του ανεμιστήρα και η απόδοση της κεφαλής καύσης εξασφαλίζουν ευελιξία στη χρήση, και πάντοτε υψηλή απόδοση. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις και διευκόλυνση στη συντήρηση του μηχανήματος. Επίσης, μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει ευελιξία σε κάθε περίπτωση λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ RLS

ΣΕΙΡΑ RLS


Γραμμές αερίου Dungs

ΣΕΙΡΑ RLS

Επιλέξτε την κατάλληλη γραμμή αερίου GAS TRAIN ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου (Φ.Α. ή υγραερίου) και τη διαθέσιμη πίεση παροχέτευσής του, συμβουλευόμενοι τα σχετικά διαγράμματα. Όλες οι γραμμές αερίου είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι κατάλληλες για να συνδεθούν με τους καυστήρες της σειράς RLS.

Περιλαμβάνουν: βαλβίδα λειτουργίας δύο ρυθμίσεων, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή
πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο.
ΜΒD: Γραμμή αερίου MULTIBLOC.
Oι MULTIBLOC γραμμές αερίου (MBD ) δέχονται μέγιστη πίεση εισόδου αερίου: 360 mbar.
CT : Συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων.
Εάν κρίνεται απαραίτη το διατίθεται κ αι χωριστά συσκευή ελέγχου στεγανότητας των
βαλβίδων

Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης

Για ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ χαμηλής πίεσης ( 20 mbar ) επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό καυστήρα-γραμμής αερίου, για ισχύ έως 550 kW, σύμφωνα με τον πίνακα.
*: Στην τιμή περιλαμβάνεται έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200 KW.

ΣΕΙΡΑ RLS

Για παροχή Φ.Α. μεγαλύτερης των 20 mbar επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της Caloria Α.Β.Ε.Ε. για την κατάλληλη επιλογή γραμμής αερίου.