Σειρά RS ΜΖ

divathmioi-kafstires-fysikou-aeriou-ygraeriou-rs-mz

Οι καυστήρες της σειράς RS (LOW Emission Class II) καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 70 έως 550 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Η λειτουργία τους είναι Μονοβάθμια (RS/1 MZ) ή Διβάθμια Προοδευτική ( RS / MZ) . Οι καυστήρες είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου ασφαλείας με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα και κάνει διάγνωση για τις αιτίες των σφαλμάτων.

Η αναβαθμισμένη απόδοση του ανεμιστήρα και η απόδοση της κεφαλής καύσης εξασφαλίζουν ευελιξία στη χρήση, και πάντοτε υψηλή απόδοση. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις και διευκόλυνση στη συντήρηση του μηχανήματος. Εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των ηχητικών εκπομπών με το ειδικής κατασκευής κύκλωμα αναρρόφησης αέρα και με το ενσωματωμένο υλικό ηχομόνωσης. Επίσης, μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει ευελιξία σε κάθε περίπτωση λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RS είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 676, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, GAS 90/396/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Τύπος Ισχύς
RS 34/1 MZ 70 – 390 kW
RS 44/1 MZ 100 – 550 kW
RS 34 MZ 70/125 – 390 kW
RS 44 MZ 100/200 – 550 kW

 

Σειρά RS ΜΖ

Τύπος

A

D

E

L

F- F*

H

I

V

M

N

O

RS 34/1 & 34 MZ

442

422

508

138

216-351

140

305

177

1″1/2

84

780

RS 44/1 & 44 MZ

442

422

508

138

216-351

152

305

177

1″1/2

84

780

 

Σειρά RS ΜΖ

Σειρά RS ΜΖ


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σειράς RS1/MZ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σειράς RS MZ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RS 34-44 MZ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ RS34-44 MZ 883-884T

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RS_34-44 MZ