ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)

kafstires-meiktis-kafsis-analogikis-leitourgias-rlsm-mx

Οι καυστήρες της σειράς RLS/M MX καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 350 έως 1840 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού. Η λειτουργία τους είναι διβάθμια με το πετρέλαιο ενώ για το αέριο είναι διβάθμια προοδευτική ή εναλλακτικά, πλήρως αναλογική, με την χρήση ενός ελεγκτή PID. Οι καυστήρες της σειράς RLS/M MX εξασφαλίζουν πάντοτε υψηλή απόδοση σε όλες τις εφαρμογές και οικονομία στη χρήση. Το ειδικής κατασκευής κύκλωμα αναρρόφησης αέρα και το ενσωματωμένο υλικό ηχομόνωσης εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των ηχητικών εκπομπών. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει συμπαγείς διαστάσεις και ευκολία στη χρήση και την συντήρηση του μηχανήματος. Επίσης, μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει ευελιξία σε κάθε περίπτωση λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)

ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)

Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, EN 676, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, GAS 90/396/EEC, μηχανών 98/37/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.


Γραμμές αερίου Dungs

ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)

Επιλέξτε την κατάλληλη γραμμή αερίου GAS TRAIN ανάλογα με τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου (Φ.Α. ή υγραερίου) και τη διαθέσιμη πίεση παροχέτευσής του, συμβουλευόμενοι τα σχετικά διαγράμματα. Όλες οι γραμμές αερίου είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι κατάλληλες για να συνδεθούν με τους καυστήρες της σειράς RLS /M MX. Περιλαμβάνουν: βαλβίδα λειτουργίας δύο ρυθμίσεων, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο.
ΜΒD: Γραμμή αερίου MULTIBLOC.
Oι MULTIBLOC γραμμές αερίου (MBD ) δέχονται μέγιστη πίεση εισόδου αερίου: 360 mbar.
CT : Συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων.
Εάν κρίνεται απαραίτη το διατίθεται κ αι χωριστά συσκευή ελέγχου στεγανότητας των
βαλβίδων

ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)

ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)

ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)

ΣΕΙΡΑ RLS/M MX (LOW NOx)