Σειρά RS/M BLU

kafstires-fysikou-aeriou-ygraeriou-analogikis-leitourgias-rsm-blu

Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU είναι χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, καλύπτοντας τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού προτύπου LRV-92. Οι καυστήρες της σειράς RS /M BLU  είναι διβαθμίας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη χρήση ενόςελεγκτή ισχύος P.I.D.) πλήρως αναλογικής λειτουργίας και κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια  για ελαστικότερη λειτουργία και μειωμένη στάθμη θορύβου. Φέρουν ενδεικτικό πίνακα λυχνιών θέσης λειτουργίας / ανωμαλιών, καθώς και αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ ολικού φραγμού του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι καυστήρες της σειράς  RS/ M BLU  είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους  ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN676, LRV92 Normκαι τις οδηγίες GAS90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EECκαι απόδοσης 92/42/EEC.

Τύπος Ισχύς
RS 25 /M BLU 76 / 125 – 370 kW
RS 35 /M BLU 100 / 200 – 480 kW
RS 45 /M BLU 90 / 190 – 550 kW
RS 68 /M BLU 150 / 350 – 860 kW
RS 120 /M BLU 300 / 600 – 1.300 kW
RS 160 /M BLU 300 / 930 – 1.860 kW

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ σειράς RS/M BLU

Σειρά RS/M BLU

Τύπος

A

B

C

D

E

F   – F*

H

I

L

M

N

O   –  O*

S

V

RS 25/M BLU

442

422

508

230 – 365

140

305

138

1”1/2

84

780 – x

177

RS 35/M BLU

442

422

508

230 – 365

152

305

138

1”1/2

84

780 – x

177

RS 45/M BLU

476

474

580

229 –  354

160

352

164

1”1/2

108

810 –   810

367

168

RS 68/M BLU

511

296

215

555

840

255 –  390

189

430

214

2”

134

1161 – 1296

221

RS 120/M BLU

553

338

215

555

840

255 –  390

189

430

214

2”

134

1161 – 1296

221

RS 160/M BLU

681

366

315

555

847

373 –  503

221

430

221

2”

141

1395 – 1535

186

 

Σειρά RS/M BLU

Σειρά RS/M BLU