Σειρές T.I – D.B – ER – MODUBLOC

kafstires-viomichanikon-efarmogon-modubloc-mb

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

Οι καυστήρες διαιρούμενου τύπου αποτελούνται από ξεχωριστά κομμάτια, δηλαδή από το κεφαλή καύσης, τον ανεμιστήρα, τον ηλεκτρονικό πίνακα έλεγχου , το συγκρότημα προθέρμανσης, αν πρόκειται για καύση με μαζούτ, και τη γραμμή αερίου (gastrain) για τους καυστήρες αερίου (Φ.Α ή LPG), ή τους καυστήρες μικτής (εναλλασσόμενης) καύσης.

1. Σειρά  RIELLO T.I.

Πρόκειται για την γνωστή και καταξιωμένη σειρά μοντέλων πλήρους αναλογικής λειτουργίας που διατίθεται σε πέντε (5) τύπους (T.I. 10 – 11 -12 – 13 – 14)  με χαμηλές εκπομπές ρύπων (Co, NOx, SO2) ισχύος από 1 έως 2 MW.

Τα διαθέσιμα μοντέλα καλύπτουν όλα τα είδη καύσιμου: μαζούτ, αέριο (Φ.Α ή LPG), πετρέλαιο καθώς και συνδυασμό αυτών (μικτής καύσης).

2. Σειρά  RIELLO ER

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO ER είναι νέας γενιάς βιομηχανικοί καυστήρες, με ιδιαίτερα χαμηλές εκπομπές  (Co, NOx, SO2) για καθαρότερη καύση, πλήρους αναλογικής λειτουργίας.

Η έναυση των καυστήρων γίνεται με καυστήρα πιλότο αερίου.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί προθερμασμένος αέρας καύσης, έως 2500 C, για προσθετή εξοικονόμηση καύσιμου.

Η σειρά ER διατίθεται σε έξι (6) τύπους ισχύος από 2,5 έως 32 MW.

Οι ειδικές εφαρμογές καύσης, με υψηλό βαθμό απόδοσης , επιτυγχάνονται με αυτή τη σειρά καυστήρων για διάφορα επίπεδα ισχύος και για όλους τους τύπους καυσίμων: πετρέλαιο, μαζούτ, αέριο – Φ.Α ή LPG καθώς και συνδυασμό αυτών – μικτής καύσης.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ

1. Σειρά  RIELLO MODUBLOC

Οι βιομηχανικοί καυστήρες της σειράς RIELLO MODUBLOC αποτελούν την ολοκλήρωση των αναλογικών βιομηχανικών καυστήρων σε ένα ενιαίο σύστημα (μονομπλόκ). Είναι κατάλληλοι να ταιριάξουν σε οποιεσδήποτε βιομηχανικές εφαρμογές καύσης.

Η εξέλιξη του νέου αυτού τύπου καυστήρων βασίστηκε στις πλέον εξελιγμένες τεχνικές έρευνας και σχεδίασης , υιοθετώντας τεχνολογίες που μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν μόνο σε θερμικές εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος. Θεωρούνται η ιδανικότερη εφαρμογή, ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με την τέλεια καύση.

Η ρύθμιση της θέσης του ντάμπερ αέρα, σε σχέση με την παροχή καυσίμου, γίνεται μέσω μικροεπεξεργαστή. Επίσης διαθέτουν και αναλυτή καυσαερίων.

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα χειρισμού του, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η σειρά  MODUBLOC διατίθεται σε τέσσερις (4) τύπους ισχύος από 4 έως 10 MW, για καύση: πετρελαίου, μαζούτ, αερίου (Φ.Α ή LPG) ή συνδυασμό αυτών.

Οι βιομηχανικοί καυστήρες των σειρών αυτών, και ανάλογα με το καύσιμο με το οποίο λειτουργούν, είναι κατασκευασμένοι βάσει των κάτωθι ευρωπαϊκών πρότυπων:

89/336/ΕΕC (Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας)

73/23/EEC (Οδηγία χαμηλής τάσης)

98/37/EEC(Οδηγία μηχανών)

90/396/EEC(Οδηγία αερίου)

ΕΝ 267(Οδηγία καυστήρων υγρών καύσιμων)

ΕΝ 676 (Οδηγία καυστήρων αέριων καύσιμων)