Σειρά 40 FS

Οι μονοβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Riello 40 FS είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη ελαφριάς βιομηχανικής χρήσης, όπως φούρνοι ή αερολέβητες. Η σειρά καυστήρων Riello 40 FS διατίθεται σε πέντε διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 23 έως 220 kW. Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello, για τη σειρά Riello 40 FS. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Οι καυστήρες της σειράς Riello 40 FS είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος κάνει διάγνωση για τις αιτίες των σφαλμάτων. Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

Σειρά 40 FS

Οι καυστήρες της σειράς Riello 40 FS και 40 HS είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 676, και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS 90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/37/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.


Γραμμές αερίου Dungs

Σειρά 40 FS

Επιλέξτε την κατάλληλη MULTIBLOC γραμμή αερίου, ανάλογα τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αερίου (Φ.Α. ή υγραερίου) και τη διαθέσιμη πίεση παροχέτευσής του, συμβουλευόμενοι τα σχετικά διαγράμματα. Όλες οι γραμμές αερίου είναι κατασκευασμένες βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είναι κατάλληλες για να συνδεθούν με τους καυστήρες της σειράς RIELLO 40 FS και 40 HS. Οι MULTIBLOC γραμμές αερίου, δέχονται
μέγιστη πίεση εισόδου αερίου 360 mbar. Περιλαμβάνουν: βαλβίδα λειτουργίας δυο ρυθμίσεων, βαλβίδα ασφαλείας, σταθεροποιητή πίεσης, πιεζοστάτη αερίου και φίλτρο. Οι γραμμές αερίου είναι εφοδιασμένες με ηλεκτρικό ταχυσύνδεσμο. Εάν κρίνεται απαραίτητο διατίθεται και χωριστά συσκευή ελέγχου στεγανότητας των βαλβίδων


Επιλογή γραμμής αερίου για παροχή Φ.Α. χαμηλής πίεσης

Για ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ χαμηλής πίεσης (20 mbar) επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό καυστήρα – γραμμής αερίου, σύμφωνα με τον πίνακα.
*: Στην τιμή περιλαμβάνεται έλεγχος στεγανότητας των βαλβίδων (CT), όπως ορίζει ο κανονισμός για ισχύ μεγαλύτερη των 200 KW

Σειρά 40 FS


ΚΙΤ μετατροπής τύπου καυσίμου από Φ.Α. (ΜΤΝ) σε υγραέριο (LPG)

Σειρά 40 FS

Σειρά 40 FS

 

Σειρά 40 FS

ΤΥΠΟΣ A D E F H I M N V Z
FS5 272 233 295 100 91 180 48 138 28
FS8 305 262 347 110 105 204 61 142 33
FS20 350 298 389 120 125 230 67 152 33

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ για τη σειρά 40 FS

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FS 5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FS 8


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ FS 5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ FS 8

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ FS 20