CIAT. 80 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ

Όταν πρόκειται για μεγάλα συστήματα κεντρικού κλιματισμού ή καθαρισμού αέρα η επιλογή του σωστού προμηθευτή είναι εξαιρετικής σημασίας. Με 80 χρόνια παρουσία στην παγκόσμια αγορά ο Γαλλικός όμιλος CIAT έχει να επιδείξει σημαντικές περγαμηνές. Τεχνολογία αιχμής που αναπτύσσει στα ερευνητικά της κέντρα, τεράστια έργα που έχει αναλάβει σε όλο τον κόσμο και μια πολύ εξελιγμένη σειρά προϊόντων σχεδιασμένα με έμφαση στη βιωσιμότητα.

Πολύ περισσότερο από την απλή παραγωγή μηχανημάτων ή γενικά εξοπλισμού, η CIAT προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη για βιώσιμες λύσεις που εγγυώνται άνεση, ποιότητα αέρα και βελτιστοποίηση της ενέργειας. Ο όμιλος συμβουλεύει τους πελάτες του, καθώς εξελίσσεται η περιβαλλοντική τους πολιτική και τους βοηθάει να ανταποκριθούν στην πρόκληση των νέων ευρωπαικών κανονισμών. Όχι μόνο διασφαλίζει ότι η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός των προϊόντων του ομίλου συμμορφώνεται με πληθώρα περιβαλλοντικών Οδηγιών και Κανονισμών αλλά συμμετέχει ενεργά και στην εφαρμογή τους.

Προϊόντα CIAT

Η γκάμα των προϊόντων CIAT αποτελείται από τερματικές μονάδες FCU, ψύκτες και αντλίες θερμότητας με οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 έως 900 kW, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες μονής και διπλής ροής για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ποιότητας εσωτερικού αέρα, μονάδες Rooftop έως και 300 kW με οικολογικό ψυκτικό μέσο R454b και Close Control Units. Επιπλέον μπορούν να ενσωματωθούν και επιλογές για ενεργειακή εξοικονόμηση όπως ανάκτηση θερμότητας και free-cooling.

Το νερό εκτός από αποδοτικό μέσο  μετάδοσης θερμότητας αποτελεί και την ιδανική εναλλακτική πρόταση στα συστήματα απευθείας εκτόνωσης αφού εναρμονίζεται με την κείμενη νομοθεσία για τα φθοριούχα αέρια (F-Gas regulations).

Συστήματα CIAT

Η αποδοτικότητα των κτιρίων εξαρτάται από την τέλεια ενσωμάτωση του τεχνικού εξοπλισμού τους. Η CIAT έχει κατανοήσει ότι μόνο μια σφαιρική και ολοκληρωμένη συστημική προσέγγιση επιτρέπει την ενσωμάτωση όλων εκείνων των λειτουργιών που διατηρούν την ευημερία των ενοίκων και μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτιρίων.

Τα συστήματα αυτά είναι ειδικά προσαρμοσμένα για κάθε τύπο εφαρμογής και αντιπροσωπεύουν τη σύνθεση της τεχνογνωσίας CIAT:

– HYSYS: το σύστημα που χρησιμοποιεί την τεχνολογία βρόχου νερού για την άνεση και την ποιότητα του αέρα των κτιρίων τριτογενούς τομέα,

– ENERGY HUB: αποδοτικό σύστημα για την παραγωγή ψύξης και θέρμανσης,

– DRYPACK: σύστημα για τη θερμική επεξεργασία του ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ.

Απομακρυσμένη διαχείριση

Η CIAT αναπτύσσει έξυπνες λύσεις εποπτείας οι οποίες επιτρέπουν τη διενέργεια διαγνώσεων εξ αποστάσεως για τη βελτιστοποιημένη χρήση των μηχανημάτων και των συστημάτων.

Εκτός από τη μετρήσιμη εξοικονόμηση, η τηλεδιάγνωση μειώνει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.Τα προϊόντα και τα συστήματά CIAT λαμβάνουν υπόψη τα τρέχοντα ζητήματα που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τόσο για τους πελάτες όσο και την ίδια η CIAT, έχει επιλέξει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην περιβαλλοντική της προσέγγιση.

Η προληπτική εξ αποστάσεως βοήθεια είναι ένα αποτελεσματικό και αξιόπιστο μέσο για τη διατήρηση του κόστους συντήρησης των μηχανημάτων και των συστημάτων υπό έλεγχο και τη διατήρηση των εκπομπών CO2 και του αποτυπώματος άνθρακα σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.

CIAT ECOdesign

Η CIAT εντοπίζει και στη συνέχεια μειώνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των λύσεων των συστημάτων προϊόντων της. ‘Εχει υιοθετήσει μια πολιτική οικολογικού σχεδιασμού (ISO 14062), η οποία αποσκοπεί στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων της στο ελάχιστο:

– Ενεργώντας όσο το δυνατόν νωρίτερα στη φάση του σχεδιασμού.

– Εφαρμόζοντας εκτιμήσεις κύκλου ζωής – ΑΚΖ – (ISO 14040).

Η ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους έχει γίνει πλέον βασική πρόκληση για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές κτιρίων. Το εσωτερικό μας περιβάλλον πρέπει να διατηρηθεί, να προστατεύεται και να γίνει αξιόπιστο γιατί όλοι μοιραζόμαστε την ίδια φιλοδοξία για την υποστήριξη της υγείας και της ευημερίας των άλλων. H CIAT ονομάζει αυτή την προσέγγισή #CIAT4life.