Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων

Διοργάνωση δωρεάν σεμιναρίων

Η Εταιρεία μας, αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα των καυστήρων RIELLO, διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους τεχνίτες-συντηρητές καυστήρων.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την έναυση & ρύθμιση διαφόρων σειρών καυστήρων και επίτοιχων μονάδων, που λειτουργούν με Φυσικό Αέριο, από ειδικά εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στο ειδικά διαμορφωμένο εργαστήριο, το οποίο διατηρεί η εταιρεία μας στο Κορωπί Αττικής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με έμφαση τους μήνες Μάϊο-Οκτώβριο.

Στους συμμετέχοντες δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης για το αντίστοιχο σεμινάριο.

Για δηλώσεις συμμετοχής από όλη την Ελλάδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την εταιρεία μας στα 210 6628068-72 (Εσωτ. :134) με την Κα Τερέζα Καραδημητρίου.

Τηρείται σειρά προτεραιότητας.