ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ; ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΕΒΗΤΕΣ RIELLO ΣΩΣΤΑ

Για άλλη μια χρονιά η κακοκαιρία είναι εδώ δημιουργώντας συχνά δύσκολες συνθήκες.

Θα θέλαμε, να σας ενημερώνουμε για τις σωστές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε για την προστασία κάθε Επίτοιχου Λέβητα RIELLO:

1) Μονώστε καλά όλες τις σωληνώσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης που βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο.

2) Διατηρείστε τον Λέβητα σε λειτουργία με ανοιχτό το θερμοστάτη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

3) Μην κλείνετε την παροχή του Ρεύματος και την παροχή Αερίου.

4) Αφήστε μια βρύση ανοιχτή στη θέση του ζεστού νερού χρήσης (να τρέχει ελάχιστα, ώστε να μην τεθεί σε λειτουργία ο Λέβητας Αερίου).

5) Για Λέβητες Συμπύκνωσης: Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας απόληξης των συμπυκνωμάτων είναι καθαρός και δεν έχει παγώσει (σε περίπτωση παρατεταμένου παγετού αφαιρέστε τον σωλήνα ώστε τα συμπυκνώματα να έχουν ελεύθερη ροή).