ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 2022 – Πώς θα γίνει η στήριξη του οικιακού καταναλωτή;

Το πώς θα στηριχτεί ο οικιακός καταναλωτής, που αντιμετώπισε μια υπέρογκη αύξηση τιμών στο φυσικό αέριο, για το 2022, είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που έχει αναλάβει να λύσει η ΔΕΠΑ Εμπορίας γιατί, από ότι φαίνεται από τα προθεσμιακά συμβόλαια στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, οι τιμές του φυσικού αερίου δεν πρόκειται να δείξουν τάσεις αποκλιμάκωσης μέχρι τον Απρίλιο του 2022.

Η ΔΕΠΑ έχει ήδη αναλάβει να δώσει μια οριζόντια έκπτωση στους καταναλωτές ύψους 15% για τους 3 τελευταίους μήνες του 2021. Για το σκοπό αυτό μάλιστα ανέθεσε σε εταιρεία ορκωτών λογιστών να κάνει έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία των προμηθευτών φυσικού αερίου προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλη η έκπτωση θα φτάσει στους καταναλωτές και όχι στις ενδιάμεσες εταιρείες. Χωρίς αυτή την άμεση οικονομική στήριξη οι καταναλωτές θα αντιμετώπιζαν φέτος τον διπλασιασμό των λογαριασμών φυσικού αερίου. Τώρα και ειδικά για αυτούς που δικαιούνται και το επίδομα θέρμανσης προβλέπεται ότι ο μηνιαίος λογαριασμός τους μπορεί να μειωθεί μέχρι και 25 ευρώ.

Για το πρώτο τρίμηνο του 2022 έχουν ήδη γίνει αντίστοιχες συζητήσεις. Για τους προμηθευτές φυσικού αερίου η ποσότητα που θα προσφέρει η κάθε εταιρεία στους οικιακούς και όχι στους βιομηχανικούς της πελάτες θα τιμολογείται σε τιμή που θα λαμβάνει υπόψη το μέσο κόστος του μείγματος καυσίμου από τις διαφορετικές πηγές από τις οποίες προμηθεύεται η ΔΕΠΑ. Το κόστος αυτό είναι κατά πολύ χαμηλότερο από την τιμή που προκύπτει στη χρηματιστηριακή αγορά.

Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων που ουσιαστικά επιδοτούνται θα ληφθούν υπόψη τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης του κάθε νοικοκυριού ενώ υπολογίζεται συνολικά ότι η ποσότητα για την οποία θα υπάρξει αυτή η στήριξη τιμής θα φτάσει τις 1,8-1,9 τεραβατώρες, ανάλογα βέβαια και με το πόσο βαρύς θα είναι ο χειμώνας που έρχεται.

Ένα πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ότι δεν αγοράζουν όλες οι εταιρείες φυσικού αερίου το σύνολο της ποσότητας φυσικού αερίου που προμηθεύονται από τη ΔΕΠΑ εκτός από την ΕΠΑ Αττικής. Φαίνεται πάντως ότι θα βρεθεί λύση και ο οικιακός καταναλωτής δεν θα πληρώσει τις εξωπραγματικές τιμές που επικρατούν σήμερα στις διεθνείς αγορές.