ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η CALORIA, αντιπρόσωπος της RIELLO, Νο1 εταιρείας στην παραγωγή καυστήρων διεθνώς  και της CIAT μεγάλης γαλλικής εταιρείας του ομίλου CARRIER  από το χώρο του επαγγελματικού κλιματισμού, είναι μια από τις κορυφαίες εισαγωγικές εμπορικές εταιρείες στο χώρο της θέρμανσης  και της εξοικονόμησης ενέργειας με 60+ χρόνια πολύ επιτυχημένης παρουσίας στην Ελληνική αγορά.

Λόγω συνεχούς ανάπτυξης και επέκτασης των δραστηριοτήτων μας σε νέους τομείς αναζητούμε Μηχανολόγο Μηχανικό για να ενταχθεί στον τομέα πωλήσεων της εταιρείας, με αντικείμενο: Κλιματισμό, Θέρμανση και Εξοικονόμηση ενέργειας.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ (& πλατφόρμας Office)
 • 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρεία κλιματισμού – θέρμανσης
 • Ισχυρό κίνητρο για γνώση, επαγγελματική εξέλιξη
 • Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα
 • Δεξιότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης, αντίληψης, μεθοδικότητας και επίτευξης κλίματος εμπιστοσύνης
 • Εμπειρία στη διαχείριση σχέσεων με πελάτες B2B
 • Ικανότητα ανάπτυξης πελατολογίου Τεχνικών εταιριών, Κατασκευαστικών εταιρειών και Μελετητικών γραφείων
 • Δυνατότητα για επισκέψεις σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες εκτός Αττικής

Συμμετοχή στη μεγάλη ομάδα της Caloria  σημαίνει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και σημαντικές προοπτικές ανέλιξης. Έχοντας υιοθετήσει μια ιδιαίτερη ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η εταιρεία ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους της, προσφέροντας τους ό,τι μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά τους. Εκτός από πολύ καλές αποδοχές, profit sharing με βάση ένα σύστημα bonus που συνδέει την απόδοση με τους στόχους της εταιρείας, βιολογικά προϊόντα από το θερμοκήπιο μας, coaching και ψυχολογική υποστήριξη με εσωτερικό ψυχολόγο, χώρους άθλησης και γυμναστικής και άλλες παροχές.

Προσφέρονται: 

 • Υψηλές αποδοχές
 • Bonus επίτευξης στόχων
 • Αυτοκίνητο
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση κι επαγγελματική ανάπτυξη
 • Πρόσθετη ιδιωτική ιατρική κάλυψη
Click or drag a file to this area to upload.

Αποστολή βιογραφικών στο:  hr@caloria.gr