Σειρά 40 F

kafstires-eidikon-efarmogon-40f

Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 F είναι κατάλληλοι για οποιαδήποτε ελαφρά βιομηχανική χρήση, όπως π.χ. φούρνους και αερολέβητες. Φέρουν χειροκίνητο ντάμπερ ρύθμισης του αέρα καύσεως

Οι καυστήρες των σειρών RIELLO 40 F και H είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC. Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζοντονται (τίθενται σε λειτουργία) πρίν συσκευαστούν.

Σειρά 40 F

Σειρά 40 F


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ F5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ F10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ F20


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ F5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ F10

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ F20