Σειρά 40G

Οι Μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς Riello 40 G είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Η σειρά Riello 40 G διατίθεται σε διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 23,8 έως 240 kW.

Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello για τη σειρά Riello 40 G. Διαθέτουν αυτόματο υδραυλικό ντάμπερ ολικής φραγής στην εισαγωγή του αέρα για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα.

Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RIELLO 40 G  είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EECκαι απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Τύπος Ισχύς
G3 23,8 35,5 kW
G5 28 60 kW
G10 54 120 kW
G20 95 213 kW
G20 S 95 240 kW

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 40 G

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 40 G3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ G5

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ G10

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ G20

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ G20s


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 40G3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 40G5

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 40G10

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ G20

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 40G 20S