Σειρά GULLIVER RG/D

Οι διβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς Gulliver RGD είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης. Η σειρά Gulliver RGD περιλαμβάνει διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 42 έως 296 kW. Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello για τη σειρά Gulliver.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

Η διβάθμια λειτουργία εγγυάται υψηλό επίπεδο απόδοσης και οικονομικής λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι καυστήρες της σειράς GULLIVERR G/ D  είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EECκαι απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Τύπος Ισχύς
RG2 D 42 / 49 – 118  kW
RG3 D 65 / 83 – 178  kW
RG4 D 106  / 130 – 237  kW
RG5 D 95  / 142 – 296  kW

 

Προσπέκτους σειράς GULLIVER RG/D

Σειρά GULLIVER RG/D

Model A D E F H I L
RG2D 255 280 202 115 95 230 10
RG3D 300 345 228 142 123 285 12
RG4D 300 345 228 142 123 285 12
RG5D 300 345 247 159 125 285 12,5

 

Σειρά GULLIVER RG/D