Σειρά GULLIVER RG

monovathmioi-kafstires-petrelaiou-gulliver-rg

Οι μονοβάθμιοι καυστήρες πετρελαίου της σειράς Gulliver RG είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης.Η σειρά Gulliver RG περιλαμβάνει διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 21,3 έως 309,5 kW.

Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello για τη σειρά Gulliver.

Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα.

Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης, ρύθμισης και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι καυστήρες της σειράς Gulliver RG είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267, και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC, μηχανών 89/392/EECκαι απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Τύπος Ισχύς
RG0.1 22,5 – 35,6  kW
RG0.1R 21,3 – 36,7  kW
RG1 32 – 60  kW
RG1R 20 – 60  kW
RG2 47 – 119  kW
RG3 83 – 178  kW
RG4 S 118,5 – 237  kW
RG5 S 160 – 309,5  kW

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ RG


ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RG
Επιλέξτε το ανάλογο μοντέλο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RG 0,1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RG 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RG 2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RG 3

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RG 4s

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ RG 5s


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RG 0,1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RG 1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RG 2

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RG 3

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RG 4s

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ RG 5s

Σειρά GULLIVER RG

Model A D E F H I L
RG0.1R 255 210 205 93 84 168 5
RG0.1 255 210 205 93 84 168 5
RG1 234 254 196 93 84 210 4
RG1R 234 254 196 93 84 210 4
RG2 255 280 202 115 95 230 10
RG3 300 345 228 142 123 285 12
RG4S 300 345 228 142 123 285 12
RG5S 300 345 247 155 125 285 12,5

 

Σειρά GULLIVER RG