ΣΕΙΡΑ MAJOR LINE™

7 διαθέσιμα μεγέθη και 12 μοντέλα αποδόσεων από 0,6 έως 9 kW σε ψύξη / 1 έως 12 kW σε θέρμανση

Η καναλάτη μονάδα Ductable Comfort Line έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση εντός ψευδοροφών για θέρμανση και ψύξη χώρων σε μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Όχι μόνο συνδυάζει τα οικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κεντρικής παραγωγής ζεστού και κρύου νερού, αλλά επιτρέπει επίσης τον ατομικό έλεγχο της θερμοκρασίας σε όλα τα δωμάτια.

Χαρακτηριστικά:

Η καναλάτη μονάδα Ductable Comfort Line έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση εντός ψευδοροφών για θέρμανση και ψύξη χώρων σε μεγάλες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Όχι μόνο συνδυάζει τα οικονομικά οφέλη από την εγκατάσταση και τη λειτουργία της κεντρικής παραγωγής ζεστού και κρύου νερού, αλλά επιτρέπει επίσης τον ατομικό έλεγχο της θερμοκρασίας σε όλα τα δωμάτια.

MADE IN EUROPE

 


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ