Σειρά RL

Οι καυστήρες της σειράς RL καλύπτουν μια γκάμα ισχύος από 154 έως 2.700 kW, και είναι κατάλληλοι για λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Είναι καυστήρες διβάθμιας λειτουργίας και είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει συνεχώς την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα και τις αιτίες σφαλμάτων. Εξασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση των ηχητικών εκπομπών με το ειδικής κατασκευής κύκλωμα αναρρόφησης αέρα και με το ενσωματωμένο υλικό ηχομόνωσης.

Η αναβαθμισμένη απόδοση του ανεμιστήρα και η απόδοση της κεφαλής καύσης εξασφαλίζουν ευελιξία στη χρήση, και πάντοτε υψηλή απόδοση. Ο αποκλειστικός σχεδιασμός τους εξασφαλίζει
συμπαγείς διαστάσεις και διευκόλυνση στη συντήρηση ατος. Επίσης, μια ευρεία γκάμα αξεσουάρ εξασφαλίζει ευελιξία σε κάθε περίπτωση λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες των σειρών RL  είναι  πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ΕΝ 267 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, μηχανών 89/392/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Τύπος Ισχύς
RL 50 148 / 296 – 593  kW
RL 70 255 / 474 – 830  kW
RL 100 356 / 711 – 1.186 kW
RL 130 486 / 948 – 1.540 kW
RL 190 759 / 1.423 – 2.443 kW
RL 250 MZ 600 / 1.250 – 2.700 kW

 

Προσπέκτους σειράς RL

Σειρά RL

ΤΥΠΟΣ A B C D E F   –   F * H I L O  –  O *
RL 50 476 474 468 216  –  351 152 352 52 672 –   807
RL 70 580 296 284 555 680 250  –  385 179 430 951 – 1086
RL 100 599 312 287 555 680 250  –  385 179 430 951 – 1086
RL 130 625 338 287 555 680 250  –  385 189 430 951 – 1086
RL 190 756 366 390 555 696 370   –      – 222 430 1102 –
RL 250 MZ 910 432 478 596 705 378   –      – 222 436 1055 –

 

Σειρά RL