Ταχυθερμαντήρας Αερίου ΖΝΧ Riello MINI ή AQUAFUN2 (Προληπτική Συντήρηση)

Για να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του ταχυθεραντήρα σας για τα επόμενα χρόνια και για να ισχύει η εγγύηση, πρέπει μετά το πέρας κάθε χρόνου λειτουργίας του, να πραγματοποιείται συντήρηση του μηχανήματος από αδειούχο τεχνικό και να εκδίδεται το φύλλο καύσης και συντήρησης.
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται κατά την ετήσια συντήρηση, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή, είναι οι εξής:
1. Έλεγχος και καθαρισμός θαλάμου καύσης.
2. Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων ιονισμού/σπινθηρισμού και αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς (προτείνεται η αντικατάσταση τους κάθε 4 έτη).
3. Έλεγχος της μόνωσης των ηλεκτρικών καλωδίων.
4. Έλεγχος και καθαρισμός του φίλτρου του κυκλώματος Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ).
5. Έλεγχος και καθαρισμός των αγωγών καυσαερίων καθώς και των αγωγών εισαγωγής αέρα καύσης.
6. Έλεγχος ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και λειτουργίας της συσκευής.
7. Έλεγχος στεγανότητας σύνδεσης αγωγών αερίου.
8. Έλεγχος και ρύθμιση καύσης στη μέγιστη και ελάχιστη ισχύ.
9. Έκδοση φύλλου καύσης και συντήρησης.
10. Εξωτερικός καθαρισμός του ταχυθερμαντήρα.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την προληπτική συντήρηση του ταχυθερμαντήρα αερίου της RIELLO, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
Αθήνα: 210-6628068 &
Θεσσαλονίκη: 2310-328062


ΛΗΨΗ PDF