Αρχική ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΙΣΑΓΩΓH Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα πετρελαίου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής. Η CALORIA A.B.E.E. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων του...
Προσοχή, η τήρησή τους είναι προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν οικιακό καυστήρα πετρελαίου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με...
Για να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του οικιακού καυστήρα πετρελαίου σας για τα επόμενα χρόνια και για να ισχύει η εγγύηση, πρέπει μετά το πέρας κάθε χρόνου λειτουργίας του καυστήρα αερίου, να πραγματοποιείται συντήρηση του μηχανήματος από αδειούχο...
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αντλία θερμότητας RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής. Η CALORIA A.B.E.E. αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων RIELLO στην...
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αντλία θερμότητας RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής. Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες σύντομες οδηγίες που σκοπό έχουν...
Για να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία της αντλίας θερμότητάς σας για τα επόμενα χρόνια και για να ισχύει η εγγύηση, πρέπει μετά το πέρας κάθε χρόνου λειτουργίας της, να πραγματοποιείται προληπτική συντήρηση του μηχανήματος από αδειούχο και...
ΕΙΣΑΓΩΓH Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν ταχυθερμαντήρα αερίου ζεστών νερών χρήσης (ΖΝΧ) της RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής. Η CALORIA A.B.E.E....