Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αντλία θερμότητας RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.
Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες σύντομες οδηγίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την απροβλημάτιστη και αδιάλειπτη λειτουργία της αντλίας θερμότητας σας για τα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας RIELLO NXHM
2. Υδραυλική σύνδεση αντλίας θερμότητας RIELLO NXHM
3. Σύνδεση δοχείου αδρανείας και δοχείου ΖΝΧ
4. Σύνδεση εξωτερικών επαφών
5. Ηλεκτρολογική σύνδεση μονάδας
6. Σύνδεση θερμοστάτη μονάδας

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

1. Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας RIELLO NXHM
Κατά την τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας Riello NXHM, θα πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας για την ορθή λειτουργία των μονάδων καθώς και να υπάρχει ελεύθερος χώρος για την διενέργεια των εργασιών συντήρησης. Συνίσταται η τοποθέτηση με ειδικά αντικραδασμικά λάστιχα (6 τεμάχια αντικραδασμικοί αποσβεστήρες) ώστε να υπάρχει η μέγιστη δυνατή απόσβεση ήχου και κραδασμών.

ΤΥΠΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΕΜΟΠΤΩΣΗ

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Για τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας σε μέρη με ισχυρή ανεμόπτωση, και την αποφυγή βραχυκυκλώματος, γυρίστε την πλευρά της μονάδας προς τον τοίχο του κτιρίου τηρώντας τις παρακάτω αποστάσεις.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΨΥΧΡΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

Για τοποθέτηση της αντλίας θερμότητας σε ψυχρά κλίματα με έντονη χιονόπτωση , είναι πολύ σημαντικό να επιλεχθεί ένα σημείο όπου το χιόνι δεν θα επηρεάσει την εγκατάσταση.
Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τα παρακάτω:

1. Κατασκευάστε ένα μεγάλο σκέπαστρο.

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Κατασκευάστε μία βάση, ώστε η βάση να βρίσκεται αρκετά ψηλότερα, και να αποτραπεί η κάλυψη με χιόνι.

2. Υδραυλική σύνδεση αντλίας θερμότητας RIELLO NXHM

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

1. Το δίκτυο σωληνώσεων θα πρέπει να ελεγχθεί ώστε να είναι καθαρό από τυχόν ακαθαρσίες. Στην περίπτωση που κατόπιν του ελέγχου το νερό είναι ακάθαρτο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χημικόςκαθαρισμός της με τα κατάλληλα χημικά, ειδικότερα αν ο αντλία θερμότητας τοποθετηθεί σε υφιστάμενη εγκατάσταση.
2. Κατόπιν θα πρέπει να γίνει έλεγχο στεγανότητας προκειμένου να μην υπάρχει διαρροή νερού.
3. Η μόνωση των σωληνώσεων να γίνεται μετά τη δοκιμή στεγανότητας.
4. Η μονάδα διαθέτει ενσωματωμένο δοχείο διαστολής 8L με προεπιλεγμένη πίεση 1,0 bar, θα χρειαστεί εγκατάσταση επιπλέον δοχείου διαστολής στα επιστρεφόμενα νερά, ανάλογου μεγέθους με το δίκτυο της εγκατάστασης. (βλ. διάγραμμα 1)
5. Χρειάζεται τοποθέτηση μαγνητικού φίλτρου για προστασία του inverter κυκλοφορητή από ακαθαρσίες του δικτύου στο εσωτερικό της μονάδας.
6. Απαιτείται τοποθέτηση βαλβίδας ασφαλείας πλησίον της αντλίας.
7. Προτείνεται η τοποθέτηση βανών αποκοπής καθώς και διαστολικών /αντικραδασμικών συνδέσμων τόσο στην προσαγωγή όσο και στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος.
8. Προτείνεται η τοποθέτηση απαερωτή στο κύκλωμα της προσαγωγής.

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

3.Σύνδεση δοχείου αδρανείας και δοχείου ΖΝΧ
3α. Δοχείο αδρανείας
Η ανάγκη τοποθέτησης δοχείου αδρανείας και το μέγεθός του εξαρτώνται από την εγκατάσταση και από την ισχύ της αντλίας θερμότητας. Στις εγκαταστάσεις με fan coil όμως είναι πάντοτε απαραίτητο ένα δοχείο. Συνίσταται από τον κατασκευαστή δοχείο αδρανείας 6-10 lt/KW.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΥΟΝ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

3β. Δοχείο ζεστού νερού χρήσης
Η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή ζεστών νερών χρήσης. Στην περίπτωση αυτή τότε θα πρέπει να συνδεθεί και ένα δοχείο ζεστού νερού χρήσης – boiler σε συνδυασμό με τρίοδη βάνα (αν η ΑΘ λειτουργεί και για ψύξη η τρίοδη βάνα θα πρέπει να είναι κατάλληλη) η οποία θα ενεργοποιείται / απενεργοποιείται από ανάλογη εντολή της αντλίας θερμότητας.
Το δοχείο ΖΝΧ θα πρέπει είναι κατάλληλο για χρήση με αντλίες θερμότητας.

4.Σύνδεση εξωτερικών επαφών

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

5.Ηλεκτρολογική σύνδεση μονάδας
Για την Παροχή ρεύματος στη μονάδα:
• Ανοίξτε το προστατευτικό καπάκι των ηλεκτρολογικών συνδέσεων που βρίσκεται στο πλευρικό μέρος της μονάδας
• Συνδέστε το ρεύμα στην ανάλογη κλεμοσειρά: – (L) φάση, (Ν) ουδέτερος, γείωση για μονοφασικές αντλίες και φάσεις 1-2-3, (Ν) ουδέτερος και γείωση για τριφασικές αντλίες. Το κατάλληλο πάχος καλωδίων μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω πίνακα.
· Συνίσταται η χρήση σταθεροποιητή τάσης σε περιοχές με συχνές διακοπές ρευματοδότησης για την προστασία του εξοπλισμού.

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

*Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο πριν συμβουλευτείτε – εφαρμόσετε τον παραπάνω πίνακα. *Για εγκατάσταση μεγάλων αποστάσεων καλωδίωσης, ενδέχεται να επιλέξετε μεγαλύτερη διατομή καλωδίου από αυτή που αναγράφεται στον παραπάνω πίνακα. * Στα μοντέλα που απαιτείται τριφασικό ρεύμα φροντίστε να συνδέσετε την κάθε φάση με τη σωστή φορά στην αντλία. Σε περίπτωση που γίνει λανθασμένη σύνδεση δεν θα υπάρχει καμία ένδειξη κατά τη τροφοδότηση της αντλίας με ρεύμα.
Αντιστρέψτε 2 οποιεσδήποτε φάσεις μεταξύ τους για να αντιστρέψετε τη φορά των ρευμάτων.

6.Σύνδεση θερμοστάτη μονάδας

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Συνδέστε το ενσύρματο χειριστήριο που συνοδεύεται, με την κλέμμα σύνδεσης χειριστηρίου η οποία βρίσκεται σε αναμονή δίπλα στη κλεμμοσειρά των ηλεκτρικών συνδέσεων με αριθμό CN30. Το χειριστήριο που περιλαμβάνεται στη μονάδα χρησιμοποιείται και ως θερμοστάτης χώρου. Η συνηθέστερη διατομή καλωδίων σύνδεσης είναι 5 * 0,75 mm2 ή 5 * 1,00 mm2
Εάν θέλετε να ελέγξετε την αντλία θερμότητας με επιπλέον θερμοστάτη χώρου, τότε επιλέξτε έναν θερμοστάτη χώρου και συνδέστε τον στη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται παρακάτω.

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

*Προσοχή στα καλώδια του θερμοστάτη να μην επάγεται τάση από καλώδια ρεύματος.
Χρησιμοποιήστε θωρακισμένα (μπλεντάζ) καλώδια.
Για περισσότερες μεθόδους σύνδεσης ανατρέξτε στο manual του κατασκευαστή.

Αντλία Θερμότητας Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Είμαστε στην διάθεσή σας για ερωτήσεις σχετικά με την Εγγύηση ή τη διάρκεια εγγύησης των προϊόντων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:30 έως 16:30 στο τηλέφωνο: 2106628068 ή μέσω e-mail: info@caloria.gr


ΛΗΨΗ PDF