Καυστήρας Πετρελαίου Οικιακής Χρήσης Riello (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Προσοχή, η τήρησή τους είναι προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν οικιακό καυστήρα πετρελαίου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.

Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες σύντομες οδηγίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την απροβλημάτιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του καυστήρα σας για τα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή ούτε ο τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Σημαντικό:
Στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο καυστήρας θα πρέπει :
1. να είναι τοποθετημένος ο καυστήρας όσο, όπως περιγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο. Επιπλέον, πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ηλεκτρικής προστασίας.
2. να πληρούνται οι απαιτήσεις για αερισμό του χώρου ή να διαθέτει τον ανάλογο μηχανικό αερισμό.
3. να εξασφαλίζεται η εύκολη και καθόλα ασφαλής πρόσβαση σε όλα τα μέρη του καυστήρα για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών.
4. Ο χώρος που είναι εγκατεστημένος ο καυστήρας να διατηρείται καθαρός για την αποφυγή αναρρόφησης ξένων σωμάτων τόσο στην λήψη του πιεσσοστάτη αέρα όσο και την πιθανή εμπλοκή εισαγωγής του αέρα καύσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:
Σημαντικό:
Για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του καυστήρα θα πρέπει:
1. η ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας να είναι αυτόνομη από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.
2. η ηλεκτρική γραμμή τροφοδοσίας να είναι ασφαλισμένη με την κατάλληλη ασφάλεια, τηρώντας την πολικότητα.
3. η σύνδεση του θερμοστάτη λειτουργίας να γίνεται με ξεχωριστό καλώδιο απευθείας από τον θερμοστάτη στον καυστήρα και με προσοχή στην όδευση για την αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΑΓΩΓΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ.
Σημαντικό:
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην εγκατάσταση των αγωγών αέρα και καυσαερίων καθώς
θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
1. Οι συνδέσεις των αγωγών καυσαερίων να έχουν κλίση προς το μηχάνημα.
2. Κάθε αγωγός είτε καυσαερίων είτε αέρα καύσης, να φέρει και τον αντίστοιχο τερματικό.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του επίτοιχου λέβητα RIELLO, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
Αθήνα: 210-6628068 &
Θεσσαλονίκη: 2310-328062


ΛΗΨΗ PDF