Ταχυθερμαντήρας Αερίου ΖΝΧ Riello MINI ή AQUAFUN2 (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Προσοχή, η τήρησή τους είναι προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν ταχυθερμαντήρα ΖΝΧ αερίου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.
Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες σύντομες οδηγίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την απροβλημάτιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του ταχυθερμαντήρα σας για τα επόμενα χρόνια χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή ούτε ο τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Σημαντικό:
Στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο ταχυθερμαντήρας θα πρέπει :
1. να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας περιμετρικά του ταχυθερμαντήρα όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια
2. η θέση εγκατάστασης να πληροί τις προδιαγραφές ηλεκτρικής προστασίας.
3. αν είναι τοποθετημένος σε εσωτερικό χώρο, να πληρούνται οι απαιτήσεις για αερισμό του χώρου ή να διαθέτει τον ανάλογο μηχανικό αερισμό.
4. να εξασφαλίζεται η εύκολη και καθόλα ασφαλής πρόσβαση σε όλα τα μέρη του λέβητα για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:

Σημαντικό:
Όσον αφορά την υδραυλική σύνδεση, θα πρέπει :
1. να πραγματοποιηθεί καθαρισμός της εγκατάστασης για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων μετά το πέρας των εργασιών.
2. Η πίεση εισόδου του νερού τροφοδοσίας να μην ξεπερνά την απαιτούμενη από τον κατασκευαστή. Ειδικότερα όταν αφορά τον ταχυθερμαντήρα RIELLO τύπου MINI απαιτείται να τοποθετηθεί ρυθμιστής πίεσης και που να εξασφαλίζει μέγιστη πίεση εισόδου τα 2-2.5 bar.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:
Σημαντικό:
Για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του λέβητα θα πρέπει:
1. η ηλεκτρική τροφοδοσία να είναι αυτόνομη από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.
2. η ηλεκτρική γραμμή να είναι ασφαλισμένη με την κατάλληλη ασφάλεια, τηρώντας την πολικότητα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΑΓΩΓΩΝ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ.
Σημαντικό:
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην εγκατάσταση των αγωγών αέρα και καυσαερίων καθώς θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
1. Κάθε αγωγός είτε καυσαερίων είτε αέρα καύσης θα πρέπει να φέρει και τον αντίστοιχο τερματικό.
2. Ειδικότερα, για τον ταχυθερμαντήρα τύπου ACQUAFUN2 στην έξοδο καυσαερίων του μηχανήματος απαιτείται να τοποθετηθεί πρώτα ευθύγραμμο κάθετο τμήμα μήκους 70 εκατοστών πριν οποιαδήποτε καμπύλη που απαιτεί η εκάστοτε εγκατάσταση.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του ταχυθερμαντήρα αερίου της RIELLO, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
Αθήνα: 210-6628068 &
Θεσσαλονίκη: 2310-328062


ΛΗΨΗ PDF