Εγγυήσεις

Κατεβάστε (download) τις εγγυήσεις (PDF)

Εγγύηση αντλιών θερμότητας Riello

Εγγύηση καυστήρων Riello

Επέκταση εγγύησης καυστήρων φυσικού αερίου οικιακής θέρμανσης Riello

Εγγύηση επίτοιχων λεβήτων αερίου Riello

Πενταετής εγγύηση start condens

Εξαετής εγγύηση residens-family