Εγγυήσεις

Κατεβάστε (download) τις εγγυήσεις (PDF)

Εγγύηση αντλιών θερμότητας Riello

Εγγύηση καυστήρων Riello

Εγγύηση καυστήρων αερίου οικιακής θέρμανσης Riello

Εγγύηση καυστήρων αερίου οικιακής θέρμανσης Riello

Εγγύηση επίτοιχων λεβήτων αερίου Riello

Πενταετής εγγύηση start condence

Εξαετής εγγύηση residence-family