Επίτοιχος Λέβητας Αερίου Riello START ή START CONDENS (Σύντομες Οδηγίες Εγκατάστασης)

Προσοχή, η τήρησή τους είναι προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης.
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν επίτοιχο λέβητα αερίου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίησή σας στον τομέα της ασφάλειας και της απόδοσης, πάντα σε συνάρτηση με την μεγάλη διάρκεια ζωής.
Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένες σύντομες οδηγίες που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την απροβλημάτιστη και αδιάλειπτη λειτουργία του λέβητά σας για τα επόμενα χρόνια χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή ούτε ο τεχνικός κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

 ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
Σημαντικό:
Στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο λέβητας θα πρέπει :
1. να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας περιμετρικά του λέβητα όπως περιγράφονται στα τεχνικά εγχειρίδια
2. να είναι προστατευμένος από την κάθετη βροχόπτωση και να πληροί τις προδιαγραφές ηλεκτρικής προστασίας.
3. αν είναι τοποθετημένος σε εσωτερικό χώρο, να πληρούνται οι απαιτήσεις για αερισμό του χώρου ή να διαθέτει την ανάλογη πιστοποίηση.
4. να εξασφαλίζεται η εύκολη και καθόλα ασφαλής πρόσβαση σε όλα τα μέρη του λέβητα για τις ανάγκες συντήρησης και επισκευών.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:
Σημαντικό:
Όσον αφορά την υδραυλική σύνδεση, θα πρέπει :
1. να πραγματοποιηθεί χημικός καθαρισμός της με τα κατάλληλα χημικά, αν ο λέβητας τοποθετηθεί σε υφιστάμενη εγκατάσταση. Όταν εγκαθίσταται νέος επίτοιχος λέβητας σε υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης είναι βασικό να καθαρίζονται αυτά πριν από την έναρξη χρήσης τους. Η επένδυση σε ένα καθαρισμό επιτυγχάνει:
α. εξοικονόμηση από 18% έως 50% του καυσίμου που καταναλώνεται,
β. εκτεταμένη διάρκεια ζωής του συστήματος θέρμανσης,
γ. γρηγορότερη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας στον χώρο σας,
δ. ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο δίκτυο σας,
ε. ασφαλή εγκατάσταση θέρμανσης και
ζ. αποφυγή δαπανών για έκτακτες βλάβες.
2. να πραγματοποιηθεί καθαρισμός της εγκατάστασης για την απομάκρυνση τυχόν υπολειμμάτων μετά το πέρας των εργασιών, αν ο λέβητας τοποθετηθεί σε καινούργια εγκατάσταση.
3. να τοποθετηθεί μαγνητικό φίλτρο ώστε να δεσμεύει τα σωματίδια σιδήρου και όποια μεταλλικά οξείδια καθώς και να απομακρύνει κάθε ξένο σώμα που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο σύστημα θέρμανσης.
Λιγότερο σημαντικό:
Επίσης προτείνεται η υδραυλική σύνδεση του λέβητα με το δίκτυο να γίνεται με ρακόρ καθώς και να τοποθετούνται διακόπτες σε όλες τις σωλήνες τόσο της θέρμανσης όσο και της ύδρευσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ:
Σημαντικό:
Για τις ηλεκτρολογικές συνδέσεις του λέβητα θα πρέπει:
1. η ηλεκτρική τροφοδοσία να είναι αυτόνομη από τον ηλεκτρολογικό πίνακα.
2. η ηλεκτρική γραμμή να είναι ασφαλισμένη με την κατάλληλη ασφάλεια, τηρώντας την πολικότητα.
3. η σύνδεση του θερμοστάτη να γίνεται με ξεχωριστό καλώδιο απευθείας από τον θερμοστάτη στον λέβητα και με προσοχή στην όδευση για την αποφυγή επαγωγικών ρευμάτων.
4. σε περίπτωση σύνδεσης θερμοστάτη bus (Οpen Τherm), να χρησιμοποιηθεί θωρακισμένο καλώδιο (liycy) και να αποφεύγεται η παράλληλη όδευση με αγωγούς ισχυρών ρευμάτων.

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΏΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ – ΑΓΩΓΏΝ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ –
ΑΓΩΓΌΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΆΤΩΝ.

Σημαντικό:
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στην εγκατάσταση των αγωγών αέρα και καυσαερίων όπως και στους αγωγούς συμπυκνωμάτων καθώς θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
Οι συνδέσεις των αγωγών καυσαερίων να έχουν κλίση προς το μηχάνημα.
Κάθε αγωγός είτε καυσαερίων είτε αέρα καύσης θα πρέπει να φέρει και τον αντίστοιχο τερματικό.
Λιγότερο σημαντικό:
Επίσης προτείνεται η σύνδεση της εξόδου των συμπυκνωμάτων του λέβητα να συνδέεται μέσω κατάλληλης απόληξης προς την επεξεργασία – ουδετεροποίηση των συμπυκνωμάτων.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση του επίτοιχου λέβητα RIELLO, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
Αθήνα: 210-6628068 & Θεσσαλονίκη: 2310-328062


ΛΗΨΗ PDF