Καυστήρας Αερίου Οικιακής Θέρμανσης HOME (Προληπτική Συντήρηση)

Για να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του οικιακού καυστήρα αερίου σας για τα επόμενα χρόνια και για να ισχύει η εγγύηση, πρέπει μετά το πέρας κάθε χρόνου λειτουργίας του καυστήρα αερίου, να πραγματοποιείται συντήρηση του μηχανήματος από αδειούχο τεχνικό και να εκδίδεται το φύλλο καύσης και συντήρησης.
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται κατά την ετήσια συντήρηση, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή, είναι οι εξής:
1. Έλεγχος και καθαρισμός της κεφαλής του καυστήρα και των ακροφυσίων αερίου.
2. Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων ιονισμού/σπινθηρισμού και αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς (προτείνεται η αντικατάσταση τους κάθε 4 έτη).
3. Έλεγχος της μόνωσης των ηλεκτρικών καλωδίων.
4. Έλεγχος των πιεσσοστατών αέρα/αερίου καθώς και στα σωληνάκια τους.
5. Έλεγχος και καθαρισμός των εισαγωγών αέρα καύσης, τόσο του πρωτεύοντος όσο και του δευτερεύοντος αέρα.
6. Έλεγχος και καθαρισμός του φίλτρου της βαλβίδας αερίου.
7. Έλεγχος και καθαρισμός του λέβητα (θαλάμου καύσης, των φλογαυλών, του καπνοθαλάμου) και των αγωγών καυσαερίων.
8. Έλεγχος των θερμοστατών λειτουργίας και ασφαλείας.
9. Έλεγχος και ρύθμιση καύσης στη μέγιστη ή και μερική ισχύ αν πρόκειται για διβάθμιο/αναλογικό καυστήρα.
10. Έκδοση φύλλου καύσης και συντήρησης.
11. Εξωτερικός καθαρισμός του καυστήρα και λέβητα.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την προληπτική συντήρηση του οικιακού καυστήρα αερίου RIELLO, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
Αθήνα: 210-6628068 &
Θεσσαλονίκη: 2310-328062


ΛΗΨΗ PDF