Λέβητας Αερίου CONDEXA (Προληπτική Συντήρηση)

Για να εξασφαλίσετε την αδιάλειπτη και απροβλημάτιστη λειτουργία του λέβητά σας για τα επόμενα χρόνια και για να ισχύει η εγγύηση, πρέπει μετά το πέρας κάθε χρόνου λειτουργίας του λέβητα CONDEXA, να πραγματοποιείται συντήρηση του μηχανήματος από αδειούχο τεχνικό και να εκδίδεται το φύλλο καύσης και συντήρησης.
Οι εργασίες που πρέπει να εκτελούνται κατά την ετήσια συντήρηση, χωρίς όμως να υποκαθίσταται το τεχνικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή, είναι οι εξής:
1. Έλεγχος και καθαρισμός θαλάμου καύσης.
2. Έλεγχος και καθαρισμός ηλεκτροδίων ιονισμού/σπινθηρισμού και αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς (προτείνεται η αντικατάσταση τους κάθε 4 έτη).
3. Καθαρισμός σιφονιού συμπυκνωμάτων.
4. Έλεγχος της μόνωσης των ηλεκτρικών καλωδίων.
5. Έλεγχος ενεργοποίησης, απενεργοποίησης και λειτουργίας της συσκευής καθώς και των αισθητηρίων θερμοκρασίας, πίεσης και ροής.
6. Έλεγχος και καθαρισμός των αγωγών καυσαερίων καθώς και των αγωγών εισαγωγής αέρα καύσης.
7. Έλεγχος στεγανότητας σύνδεσης αγωγών αερίου.
8. Έλεγχος της πίεσης του δοχείου διαστολής και αν απαιτείται, πλήρωσή του.
9. Έλεγχος και καθαρισμός των φίλτρων των κυκλωμάτων νερού.
10. Ετήσιος έλεγχος κυκλώματος νερού και αν απαιτείται, χημικός καθαρισμός πρωτεύοντος εναλλάκτη.
11. Έλεγχος υδραυλικού κυκλώματος καθώς και κυκλώματος συμπυκνωμάτων. Ειδικότερα, χρειάζεται να κάνετε χημικό καθαρισμό όταν:
α. υπάρχει ανομοιομορφία στη θερμοκρασία των θερμαντικών σωμάτων,
β. όταν παρατηρείτε βρώμικο νερό στην διαδικασία του εξαερισμού σωμάτων,
γ. αν ο λέβητας προκαλεί θόρυβο κατά την λειτουργία του,
δ. τα θερμαντικά σώματα εγκλωβίζουν αέρα και απαιτείται συχνά εξαέρωση, και
ε. όταν αυξάνεται ο χρόνος που χρειάζεται ο χώρος σας για να θερμανθεί.
12. Έλεγχος και ρύθμιση καύσης στη μέγιστη και ελάχιστη ισχύ.
13. Έκδοση φύλλου καύσης και συντήρησης.
14. Εξωτερικός καθαρισμός του λέβητα.
Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για την προληπτική συντήρηση του αερίου CONDEXA, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:
Αθήνα: 210-6628068 &
Θεσσαλονίκη: 2310-328062


ΛΗΨΗ PDF