RESIDENCE EXTERNA

RESIDENCE EXTERNARESIDENCE EXTERNA

Ο επίτοιχος λέβητας Residence Externa Condens είναι ειδικά σχεδιασμένος για εξωτερική εγκατάσταση. Όλες οι λειτουργίες του λέβητα ελέγχονται από απόσταση με την χρήση του απομακρυσμένου πίνακα ελέγχου RiCLOUD. Ο καινοτόμος πρωτεύων εναλλάκτης του είναι κατασκευασμένος αποκλειστικά από κράμα αλουμινίου και η εμπρός πρόσβαση στον θάλαμο καύσης εξασφαλίζει καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Ο Residence Externa Condens διατίθεται σε 20 και 30 kW.

RESIDENCE EXTERNA

● Απόδοση ★★★★ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕC 92/42, διασφαλίζοντας χαμηλά λειτουργικά κόστη.
● Χαμηλές εκπομπές ρύπων.
● Εναλλάκτης συμπύκνωσης από κράμα αλουμινίου, με καυστήρα προανάμιξης.
● Συνδυασμένης λειτουργίας.
● Σχέση διαμόρφωσης 1:8 που επιτρέπει στον λέβητα να ανταποκρίνεται σε κάθε ζήτηση θερμότητας.
● Πιστοποίηση “Range Rated”: εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση σε όλο το εύρος της ισχύος του και μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες του συστήματος.
● Υψηλής απόδοσης κυκλοφορητής χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (IEE ≤ 0,20) και αυτορρυθμιζόμενης αναλογικής λειτουργίας.
● Λειτουργία : «Χειμώνας με προθέρμανση» επιτρέπει την διατήρηση της θερμοκρασίας του ΖΝΧ στον εναλλάκτη με ταυτόχρονη μείωση του χρόνου αναμονής κατά τη διάρκεια ζήτησης.
● Ενσωματωμένο λογισμικό αντιστάθμισης με την χρήση εξωτερικού αισθητήριου περιβάλλοντος (ως παρελκόμενα).
● Ο λέβητας είναι εξοπλισμένος με πατρόν τοποθέτησης, υδραυλικής προσαρμογής, μια βάνα αερίου και μια νερού χρήσης.
● Τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο μερικώς προστατευμένο, IPX5D.
Δυνατότητα εγκατάστασης σε μη στεγασμένη τοποθεσία με τη χρήση κατάλληλου kit (προαιρετικό).

RESIDENCE EXTERNA

RESIDENCE EXTERNA


ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 25

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΙΚΕΤΑ 32


ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Επαληθεύσατε τον κωδικό προϊόντος

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


RESIDENCE EXTERNA