Σειρά RLS /M MX

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX είναι διβάθμιας λειτουργίας για το πετρέλαιο, ενώ για το αέριο διβάθμιας προοδευτικής ή εναλλακτικά (με τη  χρήση ενός ελεγκτή P.I.D.) πλήρως αναλογικής λειτουργίας.

Είναι κατάλληλοι για λέβητες ζεστού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννητριες, ατμολέβητες, αερολέβητες καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση και μειωμένη στάθμη θορύβου.

Οι καυστήρες της σειράς  RLS /M MX είναι χαμηλών εκπομπών καυσαερίων (Low NOx) για τη λειτουργία με αέριο και κλάση 2 για λειτουργία με πετρέλαιο.

Εγγυούνται υψηλή απόδοση σε όλες τις πιθανές χρήσεις με πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α.

Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός απλού περιστροφικού διακόπτη τριών θέσεων (DIESEL-OFF-GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RLS /M MX είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και GAS 90/396/EEC, μηχανών 98/37 EEC και απόδοσης 92/42EEC.

Τύπος Ισχύς
RLS 68 M MX 230 / 350 – 860 kW
RLS 120 M MX 300 / 600 – 1.200 kW
RLS 160 M MX 300 / 930 – 1.840 kW
RLS 190 M MZ 550 / 1.100 – 2.150 kW
RLS 250 M MZ 550 / 1.230 – 2.460 kW

 

Προσπέκτους σειράς RLS/M MX