Σειρά RLS

Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι κατάλληλοι για χρήση σε λέβητες θερμού ή υπέρθερμου νερού, ατμογεννήτριες, ατμολέβητες, αερολέβητες, καθώς και λέβητες διαθερμικού λαδιού.

Οι καυστήρες της σειράς RLS διαθέτουν ανεμιστήρα με ανεστραμμένα πτερύγια, ο οποίος επιτυγχάνει μεγαλύτερη στατική πίεση και μειωμένη στάθμη θορύβου. Φέρουν ενδεικτικό πίνακα λυχνιών θέσης λειτουργίας/ανωμαλιών, καθώς και αυτόματο ηλεκτρικό ντάμπερ διπλής ρύθμισης ολικού φραγμού του αέρα, για πρόσθετη οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.

Χρησιμοποιούμενα καύσιμα: Πετρέλαιο / Φ.Α. ή Υγραέριο. Η εναλλαγή του καυσίμου γίνεται μέσω ενός
απλού περιστροφικού μπουτόν τριών θέσεων (DIESEL – OFF – GAS).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι καυστήρες της σειράς RLS είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN 267, EN 676 και τις οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC, GAS 90/396/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Τύπος Ισχύς
RLS 28 100 / 163 – 325 kW
RLS 38 116 / 232 – 442 kW
RLS 50 145 / 290 – 581 kW
RLS 70 232 / 465 – 814 kW
RLS 100 349 / 698 – 1.163 kW
RLS 130 465 / 930 – 1.395 kW

 

Προσπέκτους σειράς RLS

Σειρά RLS

ΤΥΠΟΣ Α Β C D D* Ε F G Η Η* I L M N O
RLS 28 476 474 580 194 326 140 352 164 810 810 108 168 1″ 1/2 x x
RLS 38 476 474 580 201 336 152 352 164 810 810 108 168 1″ 1/3 x x
RLS 50 476 474 580 216 351 152 352 164 810 810 108 168 1″ 1/4 x x
RLS 70 691 555 840 250 385 179 430 214 1161 1361 134 221 2” 296 395
RLS 100 707 555 840 250 385 179 430 214 1161 1361 134 221 2” 312 395
RLS 130 733 555 840 250 385 189 430 214 1161 1361 134 221 2” 338 395

 

Σειρά RLS